În dezbatere

6 decembrie 2017
În data de 6 decembrie 2017, Ministerul Sănătății a publicat, pe site-ul instituției, la secțiunea ”Acte normative în transparență”,  următorul PROIECT de act normativ:
” Lege privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România”
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/sites/13/2017/12/lege-noua-profesii-6-dec.2017-2.pdf

Noua lege a profesiilor – 06 12 2017

|
Expunere de motive – 06 12 2017


12 decembrie 2017
În data de 12 decembrie 2017, Ministerul Sănătății a publicat, pe site-ul instituției, la secțiunea ”Acte normative în transparență”,  următorul PROIECT de act normativ:
”Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr I la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi  desfăşurare a acestora”
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/sites/13/2017/12/ordin-modif-418.pdf

|
Ordin MS – 12 12 2017

|
Referat atestate – 12 12 2017

|
Curriculum de program de studii complementare – 12 12 2017


13 decembrie 2017
În data de 13 decembrie 2017, Ministerul Sănătății a publicat, pe site-ul instituției, la secțiunea ”Acte normative în transparență”,  următorul PROIECT de act normativ:
”Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 942 /21.08.2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medical”
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/sites/13/2017/12/ordin-de-modificare-si-completare-942-3-ultim.pdf

|
Referat MS  – 13 12 2017

|
Ordin MS – 13 12 2017


20 decembrie 2017
În data de 20 decembrie 2017, Ministerul Sănătății a publicat, pe site-ul instituției, la secțiunea ”Acte normative în transparență”,  următorul PROIECT de act normativ:
”Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi”
http://www.ms.ro/wp-content/uploads/sites/13/2017/12/oms-modificare-869.pdf

Ordin MS  – 20 12 2017

Facebook