SANITAS TIMIȘ propune acordarea facilităților medicale pentru întreg personalul din sănătate și asistență socială

0
1280

Uniunea  Județeană  Sanitas  Timiș,  afiliată  la Federația Sanitas din Romania  atrage  atenția  asupra  unei  regretabile  nedreptăți  care  creează  o  mare  discriminare  între  salariații  sistemului  sanitar  din Romania  și  alte  categorii  de  salariați  din diferite  domenii  de  activitate, invocam  astfel  articolul  nr. 108  din Constituția  României  în  ceea  ce  privește  aplicarea  facilităților  conferite  de  Ordinul  886/17.05.2007 pentru aprobarea  Normelor  de  aplicare  a  prevederilor  art.24  alin.(1)  din  Ordonanța  Guvernului  nr. 115/2004 privind  salarizarea  și  alte  drepturi  ale  personalului  contractual  din Unitățile  Sanitare  Publice  din  Sectorul  Sanitar. De asemenea, constatăm  o  discriminare  între  OUG 762/2010  prin  aplicarea  cât  și  prin  conținutul său față  de  Ordinul  Ministerului  Sănătății  886/2007.

OUG  762/2010  privind  condițiile  de  acordare, în  mod  gratuit, a  asistenței  medicale, medicamentelor  și  protezelor  pentru  Procurori, Judecători, Magistrați – Asistenți, Personalul  de  specialitate  juridică  asimilat  Judecătorilor și  Procurorilor, precum  și  pentru  personalul  auxiliar  de  specialitate  din  cadrul  Instanțelor  și  al  Parchetelor. Se  poate  constata astfel că aceste  facilități  nu  sunt  specificității  înfăptuirii actului  de  justiție în  România, ci  se  constituie în  drepturi  suplimentare  acestui  domeniu  de  activitate și  totodată  sunt  aplicate  nediscriminatoriu  tuturor  categoriilor  de  personal. La acestea  se  mai  poate  adăuga și  referința la salariile  existente în  acest  domeniu  de  activitate, mult mai  consistente decât a celor din sectorul sanitar.

Ordinul  Ministrului  Sănătății  nr. 886/2007  este  după  unsprezece  ani  de  aplicare,  încă  un  ordin  de  Ministru  și  nu OUG, iar acest Ordin nu  este  aplicat  corelat  tuturor  categoriilor de personal din  sectorul  sanitar  și  nici  membrilor  de  familie  ai  acestor  salariați.

Ordinul  886/2007 se adresează celor care își  îndeplinesc  sarcinile  zilnice  de serviciu  tocmai  în  domeniul  de  prevenție  și  tratării  bolnavilor  indiferent  de  categoriile  sau  domeniile  de  activitate  din  care  provin. Trebuie  observat  și  faptul  că  aceste  facilități  se  îndreaptă spre o categorie de salariați cu salarii mult mai reduse și  nu  tuturor  celor  din  Sănătate și  Asistență Socială.  Aceste facilități  trebuiesc  aplicate  tuturor  salariaților  domeniului  sanitar și de Asistență  Socială  ca  un  bonus  de  recunoaștere  pentru  munca  acestor categorii de personal. Menționăm  că  propunerea  noastră  se  îndreaptă  spre  extinderea  serviciilor  acordate  prin  acest  Ordin  886/2007.

În  sensul  celor  de  mai  sus  menționate, facem  propunerea  ca  art.2  alin.(1) din  cap.II să se modifice cu următorul  conținut, după  cum urmează:

”personalul  contractual din unitățile sanitare de stat și private, personalul Direcțiilor de Sănătate Publică în totalitate, personalul care deservește cabinetele școlare, creșe, grădinițe, personalul încadrat în  unitățile de Asistență Socială, personalul care funcționează în sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate (CNAS, CJAS-uri),  precum  și  pensionarii acestor  instituții, personalul care deservește medicina de familie; au dreptul la  servicii  medicale, tratament și medicație în regim gratuit, în condițiile plății contribuției  de  asigurări sociale de sănătate, potrivit legislației în vigoare.”      

Articolul 2 alin. 2 capitol II, să  fie modificat cu  următorul conținut:

”dovada  încadrării sau calitatea de pensionar, enumerate  la art. 2 alin.(1) se va face cu  adeverință de la unitatea  angajatoare pentru  personalul în activitate    și  cu adeverință de la ultimul loc de muncă în cazul pensionarilor  care  să ateste o  vechime  de  cel  puțin  10  ani în  unitate  pentru  a  putea  fi  beneficiari ai  acestor  facilități.”

Propunem ca  toate  articolele prezentului  Ordin  886  modificat, să fie reformulate în sensul cuprinderii  modificărilor propuse la art. 2 alin.(1) capitol II. Acest Ordin să devină  în  mod  firesc  OUG  pentru  a  nu  mai  da  naștere  unor interpretări diferite.

Cu  stimă și deosebită  considerație,
LIVIUS  CÂRSTEA, Președinte
Uniunea Județeană SANITAS Timiș

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *